Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

zona

zona   sf

1 (parte di spazio) tretu sm  z. di cielo, di terra tretu de celu, de terra
◙ LOC (di appartamento) z. giorno, z. notte aposentus de dii, aposentus de noti ▪ fig. (di persona, di situazione) z. d’ombra tretu scuriosu
2 GEOGR zona sf  z. terrestre climatica zona climàtica
3 (parte di territorio o di città con caratteristiche proprie) zona sf, logu sm , parti sf , tretu sm ▪ z. di pianura, di montagna, boscosa, costiera, umida, sismica logu de pranu, de monti, de padenti, de mari, de pauli, de terremotus ▪ z. sud, centrale, periferica parti de mesudii, centrali, de foras ▪ z. residenziale, pedonale, commerciale, industriale zona de bivimentu, peonali, de is afàrius, industriali
◙ LOC z. a traffico limitato (ZTL) tretu a trastìgiu arregulau (TTA) ▪ z. disco arrimadòrgiu (parchègiu itsm) a oràriu (zona discu itsm)z. verde zona birdi ▪ fig. POL MIL z. calda zona trumbullada ▪ GIUR z. franca zona franca (logu francu de impostas)
◙ LOC AV di z. de logu, in z. a tretu, fuori z. foras (de tretu)
4 SPORT (parte del campo di competenza) zona sf ▪ marcare a z. marcai a zona
◙ LOC in z. Cesarini a s’ùrtimu grei

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: