Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘Friedrich Nietzsche’

Errare humanum est

No ndi balit sa pena a passai su tempus batallendi po dònnia cosa; est in su naturali de s’òmini a si faddiri fatu-fatu.
Ddoi at genti chi bivint abetiendi ca tocat a essi sèmpiri in su giustu finsas me is cositeddas de pagu contu.
A fitianu no si cumpadessint mancu issus etotu chi acontessit de fai faddinas.
Su chi otenint cun custa manera de fai est sa timoria de andai ainnantis.
Sa timoria de si faddiri est sa genna chi nosi serrat aìnturu de su casteddu de sa paghesa.
Chi arrennesceus a propassai cussa timoria, eus fatu unu grandu passu conca a sa libertadi.

Friedrich Nietzsche