Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘Sardara’

Domìnigu 28 premiatzioni in Sàrdara

Domìnigu 28 a oras de is 5 e mesu de a merii, in Sàrdara faint sa premiatzioni de su cuncursu literàriu “Contendi in Sàrdara”.

Labai su manifestu

Contendi in Sardara

Po una lìngua normali

Un’àtera faina de su comunu de Sàrdara chi, gràtzias a su traballu de su consilleri delegau po sa lìngua sarda Giampàulu Pisu (chi mi-dd’at mandada), at tradùsiu in sardu sa delìbera chi is consilleris ant aprovau a totòmini asuba de sa chistioni de sa zona franca.

Mancai segundu mei nc’iat a bolli una circa lessicali prus funduda dependi intrai in d-unu linguatzu tènnicu (siat in su campu giurìdicu siat in su campu spetzìficu de sa matèria de deliberai), custu est un’esempru chi podit andai beni po inghitzai, de comenti sa lìngua nosta iat a podi essi imperada po dònnia faina de sa vida, finsas in su sètiu de s’ofitzialidadi.

Speru chi àterus entis de logu puru bollant sighiri sa bia chi s’amostat su comunu de Sàrdara.